Hlučín

Bochenkova 256/6

Ostrava - Vítkovice

Prokopa Velikého 42

Řidičský průkaz C – Nákladní automobil

S řidičským průkazem skupiny C, můžete řídit nákladní automobily a jiná motorová vozidla s hmotností vyšší než 3 500 kg. K vozidlu lze připojit přípojný vůz o maximální hmotnosti 750 kg. Pokud si přejete připojit větší přívěs nebo řídit soupravu s návěsem, musíte mít řidičské oprávnění skupiny CE.

Podmínky pro získání řidičského průkazu C

 • Mezi požadavky pro získání řidičského průkazu patří: věk 21 let (18 let za podmínek uvedených níže)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů, a nesmíte mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU.

Řidičský průkaz C můžete získat už v 18 letech, ale s omezením pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů, a při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou.

Můžete také získat řidičský průkaz C v 18 letech za účelem řízení v rámci vstupního školení na profesní osvědčení (profesní způsobilost), nebo pokud jste držitelem profesního osvědčení (dnes profesní způsobilost) a podrobil jste se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Po dosažení věku 21 let toto omezení pozbývá platnosti.

Rozsah výuky pro řidičák C:

             Teorie

 • 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

  Praxe

 • 18 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

U nás v autoškole jezdíme:

Řidičský průkaz C
Renault Midlum

 

Závěrečná zkouška z nákladního automobilu – jak se na ni úspěšně připravit?

Závěrečná zkouška řidičského průkauzu C je důležitým krokem při získávání řidičského oprávnění. V této zkoušce musíte prokázat své znalosti a dovednosti v oblasti provozu na pozemních komunikacích, ovládání a údržby vozidla. V následujícím článku vám poskytneme užitečné informace a tipy, jak na tuto zkoušku úspěšně připravit.

Přihlášení na zkoušku

Nejdůležitějším krokem je správné přihlášení na zkoušku. Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola. Ujistěte se, že jste dostatečně připraveni a máte všechny potřebné doklady, jako jsou doklad o absolvování výcviku, doklad o zdravotní způsobilosti a platný doklad totožnosti.

Písemný test

Písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy trvá 30 minut. Pro úspěšné složení testu je důležité mít dostatečné znalosti a připravit se na něj včas. Zkuste si najít dostatek času na opakování pravidel silničního provozu a důkladné seznámení se s předpisy týkajícími se zdravotní přípravy. Pamatujte si, že je důležité nejen znát pravidla, ale také je správně aplikovat.

Ústní zkouška

Po složení písemného testu následuje ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla. Na této zkoušce bude zkoušející komise testovat vaše praktické znalosti. Proto je dobré si předem osvojit všechny potřebné dovednosti.

Zkouška z praktické jízdy

Poslední částí zkoušky je zkouška z praktické jízdy. Zde musíte prokázat své schopnosti v reálném provozu. Zkouška trvá z pravidla min. 30 minut a komisař Vás vyhodnocujeme při každém úkonu stupněm prospěl nebo neprospěl.

REZERVACE ONLINE

Rezervujte si kurz online – místa jsou omezená!

Kancelář: +420 604 358 991

Pater: +420 734 303 032

Hlučín, Bochenkova 256/6, 74801

Otevřeno: Pondělí a Středa od 9-12h a 15-17h

Ostrava - Vítkovice Prokopa Velikého 42, 703 00

Otevřeno: Středa od 15-17h

RostaPater@seznam.cz

Hlučín

Ostrava